FAQ
Nejčastější otázky a odpovědi

FAQ 01
FAQ 02
Je Modul vhodný pro využití v extrémních podmínkách?

Modul je vhodný jak pro venkovní extrémní podnebí, při vysokých teplotních podmínek pouští ale i na severní oblasti jako je polární kruh. Systém vyrovnávání terénních nerovností umožňuje instalaci na téměř jakémkoliv terénu. Modul je odolný vůči povětrnostním vlivům včetně silného větru a deště a mrazu. Moduly jsou tepelně izolovány i do extrémních podmínek jak při chladu tak vysokých teplotách.

Může při instalaci modulu dojít k poškození životního prostředí nebo terénu?

Modul přepravní systém jsou nastaveny tak, aby byl minimalizován dopad na životní prostředí. Každá jednotka je vybavena výškově stavitelným systémem pro umístění a zajištění v terénu. V případě instalace na podkladu citlivém na zatížení,  je možné navíc zajistit dřevěný podklad, aby nedošlo k poškození terénu. Veškeré náplně jsou plně zabezpečené a z modulu nic neuniká. Na ekologické bezpečí je kladen nejvyšší nárok jak již při výrobě tak při vlastním provozu modulů.

Může být Modul instalován na nerovném podkladu?

Ano, všechny moduly jsou vybaveny vyrovnávacím systémem, zajišťujícím instalaci bez ohledu na terénní nerovnosti.

Jak dlouho trvá výroba modulu?

Doba výroby je standardně 8 – 12 týdnů. V případě složitějších konstrukcí může výroba zabrat více času (v závislosti na náročnosti požadavků klienta). Veškeré typy a provedení modulu se vyrábí na zakázku a podle invidualního přání zákazníka. Tím je zaručená nejvyšší kvalita provedení a zpracování od návrhu po realizaci. Z  důvodu rozdílných specifikací konečného provedení se moduly nevyrábějí na sklad.

Může být Modul přepravován mezinárodně?

Modul muže být vyroben ve velikosti zámořských největších kontejneru, který může být přepravován v rámci vnitrostátní i mezinárodní silniční, železniční a vodní přepravy. Vnitřní vybavení je během přepravy ukotveno uvnitř kontejneru.

Je Modul bezbariérový?

Ano, Modul má bezbariérový přístup, který je součástí základního vybavení. V případě využívání modulu invalidy je uzpůsobené sociální zařízení a na vstupu jsou standardem nájezdové rampy pro vozíčkáře. Je možná i další úprava jako snížení výška vybavení tak aby vozíčkář mohl vše pohodlně využívat

Je součástí modulu vlastní hygienické zázemí?

V modulu je vždy Instalováno kompletní plnohodnotné hygienické zázemí a to včetně umyvadel, sprchového koutu a WC. Dále je možnost pro obyvatele modulu sjednat individuálně doplnění o další technické vybavení.

Jak je vyřešeno zpracování odpadu a odpadní vody?

Modul může být napojen na vodovodní a kanalizační řád. Standardně je modul vybaven zásobníky na čerstvou a odpadní vodu, které jsou doplňovány/vyprazdňovány. Modul muže být vybaven technologií úpravy vody a to včetně solárních čerpadel Jako dodatečnou výbavu doporučujeme také koše na recyklovaný odpad.

Jak je řešeno připojení k elektrické energii?

V závislosti na výbavě technologiemi a na umístění modulu je možno několik řešení:

  • Vestavné bateriová banka až 20 kWh.
  • Solární panely s možností naklápění pro lepší účinnost.
  • Vertikální větrná elektrárna.
  • Generátor na naftu, benzin nebo propan-butan.
  • Napojení na elektrickou síť.
  • Modul je vybaven zásobou propan-butanu pro napájení vařiče, trouby.
  • Modul má vlastní vytápění.
  • Modul podle klimatických podmínek klimatizaci.
Poskytují energetické systémy dostatek energie k napájení veškerého vybavení modulu?

Solární panely a větrná elektrárna včetně záložního propanbutanového generátoru poskytují dostatek energie k napájení kompletní spotřeby modulů. U záchranářských modelů je posílen celý systém. Centrální řídící jednotky jsou automaticky řízeny a to od ovládání zařazení solárního systému přes větrnou turbínu, generátor až po dobíjení a ukládání energie. Systém je provozován jako Ostrovní nezávislý.

Je k umístění pozemního Modulu potřeba povolení?

K umístění modulu je potřeba povolení majitele pozemku. V případě plovoucích modulu je ukotven modul (hausbót) na povoleném kotvišti a kotvení se řídí danými předpisy státu a místa umístění hausbótu. Mohou se lišit.

Jaké jsou podmínky provozu plovoucích modulů ?

Moduly jsou provozovány jako plovoucí hausbóty k dočasnému nebo trvalému zakotvení a veškeré zajištění provozu se řídí příslušnými předpisy a nařízeními země kde jsou umístěny. (plavební řády).

Jaké zkoušky musí mít provozovatel plovoucího modulu (hausbót)?

Ve většině státu EU nemusí mýt posádka kapitánské zkoušky a to ani jako vůdce malého plavidla. Plovoucí moduly jsou technicky brány jako obytné plovoucí hausbóty. Plovoucí hausbóty (moduly) v případě, že jsou vybaveny vlastním pohonem (závěsné motory) jsou plavidla schopné pouze výtlačné plavby a není možné s nimi plout ve skluzu a vyšší rychlostí plavby nad 12 Km/hod. Veškerá plavba se řídí předpisy příslušných zemí a států kde bude modulový hausbót využíván. Některé země a jejich předpisy mohou vyžadovat kapitánské zkoušky a oprávnění (průkaz k řízení plavidel tohoto typu a mohou se vzájemně lišit.

Je možné modul sejmout z plovákové platformy a umístit mimo plovák?

Moduly lze jednoduše sejmout s plovákové platformy a umístit na břeh jako samostatný obytný modul.

Je možné provozovat samostatně plovák jako loď nebo prám?

Plovoucí platformu plovák muže být použit jako samostatná loď (prám) s vlastním ovládání. Ovládání a řízení plováku je zajištěno dálkovým ovládáním a plováky jsou vybaveny sklopnými rampami na nakládání. Nosnost plováku se pohybuje cca 25 tun s ponorem cca 600 mm tj. cca 40 až 50% ponoru. Systém katamarán plováku zabezpečují klidnou a bezpečnou plavbu a plováky jsou nepotopitelné při zachování provozních podmínek.

Off-rod stroje jsou součástí dodávky modulu?

Nejsou. Budou se dodávat samostatně a budou dodávány jako samotné off-road stroje a zákazník si je objednává jako samostatnou položku. A to v provedení kolovém nebo pasovém a dle specifikace.

Jak si mohu moduly a offroad vozíky objednat?

Na základě závazné objednávky a na základě specifikace modulu a off-road vozíku. Která bude stanovena při objednávce.