Projekt alternativních obytných off-road modulů

Ve světě ojedinělý projekt systému obytných modulů pro extrémní podmínky.

Základní myšlenkou je umožnit nezávislý pobyt zájemcům jako jsou lovci a těžaři, ale i turisté a pracovníci, kteří v rámci své činnosti mohou krátkodobě, ale i na delší dobu pracovat a žít v odlehlých oblastech, a to i extrémních podmínkách divočiny. Úkolem vývoje a konstruktérů bylo vytvořit unikátní energeticky nezávislý systém pro ubytování čtyř a více členné posádky v dlouhodobém horizontu. Vlastní moduly jsou koncipovány jako obytné zařízení pro 4 až 6 osob s největším možným komfortem. Celá konstrukce je koncipována jako mobilní zařízení a je navržena tak, aby odolávala těm nejhorším klimatickým podmínkám, a to v základním provedení od +50 °C+ do 50°C a v extrémním provedení do mínus 70°C.

Konstrukční prvky modulů.

Vlastní moduly jsou konstrukčně navrženy jako samonosné pevné svařované konstrukce. S extrémní statickou a mechanickou odolností. Konstrukce byla navržena tak, aby moduly byly schopné odolávat mechanickému zatížení s důrazem na extrémní tuhost celé konstrukce. Moduly jsou technicky řešeny, aby odolaly extrémním klimatickým podmínkám, ale i výrazně hrubému zacházení. Konstrukce stěn je provedena jako zesílené sendvičové uspořádání s tepelnou izolací o síle 100 až 150 mm v extrémních požadavcích až 250 mm. V sendvičovém uspořádání prvku stěn je řešeno i odvádění vodních par, a tím zaručeno suché prostředí stěn. Okna použitá v modulech jsou v provedení trojskel nebo až čtyřskel s mikro větráním. Všechna okna jsou opatřena bezpečnostní folií.

Pro armádní

nasazení modulů je možno zařadit do konstrukce systém balistické ochrany modulu, který je zakomponován do sendvičového systému stěn, oken, dveří, střechy atd. Ochranný balistický systém je odolný proti běžným pěchotním zbraním a umožní výraznou ochranu (posádky) a její přežití.

module title 01

Obytná část komfort bydlení a barevné provedení modulů.Posádka modulu má k dispozici nezávislou výrobu elektrické energie, dále kompletní hygienické zázemí včetně teplé vody. Dalším požadavkem bylo kompletní zázemí a pro přípravu stravy s dostatkem skladovacích kapacit na potraviny. Veškerý nábytek a zařízení má vysoké standarty využívaných v kvalitních obytných autech a karavanech předních výrobců. Barevné provedení bude dodáváno v široké škále od kamuflážového dizajnu po pastelové barvy a další dizajny připravujeme. Velikost modulů je v provedení pro čtyři až šest osob

 


Solární elektřina.

Systém soběstačnosti v energiích je navržen tak, aby ve všech oblastech světa dokázal spolehlivě zajistit dodávku vlastní elektrické energie pro modul a mohl využívat energii i pro další zařízení. Solární generátor tvoří FV panely, které jsou připevněny na kloubové konstrukci na střeše modulu s možností nastavení úhlů pro lepší využití sluneční energie a sklopení při dopravě. Součástí modulu je i prostor technologického zázemí a v tomto prostoru je umístěna veškerá elektronika a rozvaděče – FV střídače s nabíječem baterií, pojistky a gelové baterie AGM nebo LIFO-PO4 o celkové kapacitě 3,5,10 až 20 kWh. Celý systém je řízený pomoci PC a příslušných řídících programů

Vertikální větrné turbíny.

je možno nainstalovat od výkonu 300 W do 5 kW a více. Tyto vertikální větrné turbíny jsou osazeny na teleskopickém zařízení, které je schopné je vysunout do celkové výše cca 5m nad střechu modulu. Tyto horizontální větrné zdroje jsou řízeny jak systémem řídících jednotek ve spolupráci se slunečními panely, ale zejména jsou řízeny technologií měření síly větru, kdy tyto řídící jednotky dávají povel při dodatečné rychlosti větru ke spuštění vlastní větrné elektrárny. Zároveň tyto řídicí systémy zabrání případnému poškození větrné elektrárny při extrémním větru a elektrárnu zastaví a zabrzdí. Celý systém je nastaven tak, aby měl dostatečnou rezervu výkonu i v případě zhoršených klimatických podmínek. Samozřejmosti je i systém záložního generátoru na propan-butan případně naftu. Moduly mají i možnost připojení k místním rozvodným sítím když jsou k dispozici, jako je elektřina voda.

Vytápění a strojovna.

Je zajištěno několika způsoby. Krbovými kamny v hlavní obytné místnosti s možností teplovodního vytápění dalších místností. Pro vytápění je využité palivo dřevo. V případě použití kombinovaného krbu je dodán i nerezový samotný komín pro odtah spalin. Dále je možné vytápění a ohřev vody pomoci propan-butanu. Součástí modulu jsou cca 2 až 4 lahve na propan-butan cca 20Kg umístěné ve strojovně. Do prostoru strojovny je možné instalovat mini kogenerační jednotky na propan-butan. Výhodou tohoto řešení je že, systém ohřívá vodu na vytápění a dobíjí baterie nebo přímo dodává do vnitřní sítě modulu a případně může napájet elektřinou další zařízení nebo modul. Výkon KGJ se pohybuje cca 5 až 8 kW. Tato KGJ je využívána jen v zimních měsících případně při extrémních klimatických podmínkách. Veškeré jiné technické vytápění než krbovými kamny je soustředěno v technické místnosti a má samostatné odvětrávání a technické úpravy pro vlastní provoz.

Klimatizace

Moduly, jsou kompletně klimatizovány. Klimatizační jednotka je ve standartním provedení s dostatečným výkonem pro vytvoření příjemného prostředí v obytném modulu v případě nasazení modulů v horkých oblastech.

Odpady a voda.

V modulu jsou integrovány dvě nádrže, a to na pitnou vodu cca 600 až 1500l s vlastním solárním čerpadlem a filtrací. Na fekálie je instalována odpadní jímka o kapacitě cca 600 l. Součástí modulu a jeho příslušenstvím jsou dodávky solárních vodních čerpadel, která v případě, že je v okolí zdroj pitné vody, jezero, potok, řeka může tuto vodu čerpat a dodávat do rozvodů v modulu. Jako příslušenství může být dodáno zařízení na úpravu vody. V případě, že jsou instalovány klasické chemické WC, může být součástí i kompostovací (kompostér) zařízení pro zpracování organických odpadů. Při instalaci více modulů na trvalejší dobu lze dodat i malou domácí mobilní čistírnu odpadních vod ČOV. Nadstandartní možností je systém využití a instalace mini BPS v případě, že je na jednom místě cca 5 až 10 modulů.

Speciální úpravy a technické řešení modulů.

Pro široké využití modulu jsou moduly osazeny některými prvky ochrany pro různé nasazení.  Na střeše modulu je umístěn heliport pro výkonné drony na fotografování, ale i pro účely vojenské. Drony jsou osazeny výkonnými kamerami pro infra snímání a noční vidění a mohou být technicky řešeny až do nosnosti 30 Kg. V případě armádního nasazení se jedna z ložnic mění na řídící centrum dronů a je zde instalován kompletní řídicí systém. Vlastní drony jsou plně autonomní a vydrží až 60 min letu dle předem určené trasy včetně automatického návratu na integrovaný střešní heliport.

V modulu jsou instalovány výkonné radiostanice zajištující spojení, a to včetně zařízení GPS, které ukazuje umístění modulů a je schopno vyslat nouzový signál. Součástí komunikačního zařízení je i telefonní družicové spojení a satelitní přijímač. Na výsuvné stožáry lze montovat i jakékoliv světelné nebo kamerové systémy další speciální technologie dle potřeby a využití modulu.

Zvláštním opatřením je balistická ochrana modulu. S touto integrovanou balistickou ochranou se počítá, pokud budou moduly nasazeny v oblasti, kde by hrozilo reálné nebezpečí pro posádku modulu. V případě loveckých a armádních modulů jsou ve výbavě odolné skříně na zbraně a střelivo.  Požární bezpečnostní opatření je řešeno standardně hasicími přístroji v počtu 6 kusů a vnitřní prostory jsou osazeny požárními čidly včetně čidel kouře a CO2. Samozřejmostí je zabezpečovací zařízení s přenosem signálu narušení modulu na PC nebo mobil. Součástí modulu je plně vybavená záchranářská souprava první pomoci. Modul je vybaven běžnými prvky jako sekyry, lopaty, venkovní gril, motorová pila a další tábornické potřeby a Motorovou pilou. naftovým přenosným náhradním generátorem, dále chemickými přípravky na čištění vody, enzymovými přípravky na úpravu fekálií atd.. 

Základní technické parametry modulů.

 

 

Délka modulu

10 000. mm 12 000. mm 13 500. mm na přání až 14 500. mm

Šířka modulu

2500. mm 3000. mm 3500. mm

Výška modulu

2500 / mm

Váha cca dle vybavení

7000 / 8500 / 9 000 / 10 000 /Kg

Barva modulů

Kamufláže – Pastelové barvy

Elektrické napětí + bateriová banka

12 / 24 /220 – 50 Hz + bateriová banka 3 / 5 / 10 / 20 kWh – možnost připojení na veřejné sítě

Objem vody

600 /1000 litrů + 80 litrů teplé vody boiler –

Rozvody

kompletní rozvody vody a plynu a elektro

Fekální nadrž odpadní voda

600 až 1000 litrů možnost doplnění o miny čistírnu a kompostér.

Vytápění a klimatizace

Dřevo/propan-butan / teplovodní – modul má vlastní klimatizaci

Vybavení

Kompletní nábytek včetně lednice 100 až 150 l kompletního vybavení pro úpravu stravy

Sociální zařízení

Plnohodnotný sprchový kout + WC suché nebo do integrované jímky se splachováním + umyvadla.

Výroba elektřiny

Fotovoltatické panely / vertikální větrné turbíny/naftový nebo propan-butanový generátor kogenerační jednotka.

Tepelná izolace

150 / 250 /350 mm speciální sendvič panel

Řízení a ovládání systému modulů

Kompletní řízení modulu přes PC s technologií dálkového přenosu.

Komunikace modulů + dálkové zabezpečení

GPS – radiostanice – satelitní přenos – zabezpečovací systém kódové zámky

Požární zabezpečení

Hasicí přístroje – čidla kouře- čidla CO2 – případně na přání mobilní benzinové nebo naftové čerpadlo

Zvláštní zabezpečení modulu (armáda)

Balistická ochrana – ochranná folie pro okna – hlídkový dron – kamery infra a noční pro vidění

Další výbava standartní pro pobyt v přírodě

Lopaty, sekyry, sada nářadí, lana, nafukovací člun, kempingový nábytek, gril a dle přání atd.

Zvláštní doplňková výbava

Možnost dodání samostatné vertikální turbiny – solární čerpadla vody – terénní off-road strojů a dronů

 

Dodávka unikátního setu.

V nabídce je možnost dodání unikátního setu off-road modulů a off-road strojů na pásovém nebo kolovém podvozku jako kompletní set.

Možnost vybudování soběstačných turistických kempů pro pěší a cyklo a moto turistiku v odlehlých oblastech.

Možnost vybudování základen ve vysokohorských oblastech pro horolezce jako základní tábory s kyslíkovou mobilní komorou.

module nature 1
module nature 3
module nature 2

Využití modulu

 • Energeticky soběstačné modulové systémy pro dlouhodobý pobyt v odlehlých oblastech.
 • Vytvoření soběstačných zakladen pro expedice v extrémních podmínkách.
 • Základny a kempy pro lovecké výpravy.
 • Rybářské základny pro rekreační rybáře na jezerech a řekách v odlehlých oblastech v pozemním nebo pontonovém provedení.
 • Geologické a jiné výzkumné základny.
 • Možnost vybudování soběstačných turistických kempu pro pěší a cyklo a moto turistiku v odlehlých oblastech.
 • Možnost vybudování zakladen ve vysokohorských oblastech pro horolezce jako základní tábory s kyslíkovou mobilní komorou.
 • Rekreační kempy 
 • Základny pro těžaře dřeva a na ropných polích.
 • Ve spojení s Off-road stroji ideální systém pro odlehlé oblasti.
 • Základny pro budování energetických vedení.
 • Pohyblivé základny pro budování ropovodu a plynovodů.
 • Využití pro armádu při stavbě a budování vojenských zakladen v odlehlých oblastech.
 • Kontrolní stanoviště armády a sledování hranic s využitím dronů a dalších technických zařízení.
 • Kontrolní stanoviště protipožární ochrany v národních parcích s využitím dronů.
 • Možnost přepravy modulů vrtulníky se systémem zavěšení.
 • Využití modulů pro integrované záchranné složky s úpravou pro zajištění první pomoci nebo živelných pohrom.
EcoHouse_V1_White_alternative_camping-0.356